Profily osobností, ktoré u nás odporúčajú detské knihy.

 
 
 
Úvod > Blog > Profily osobností, ktoré u nás odporúčajú detské knihy.
 

Profily osobností, ktoré u nás odporúčajú detské knihy.

Profil osobnosti: prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., ktorá u nás v Detskom kníhkupectve Mrkvička odporúča knihy pre deti a mládež:

prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.Pôsobí ako profesorka na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity.
V literárnoteoretickej a kritickej aktivite sa venuje problematike
modernej prózy pre deti a mládež, ktorej venovala okrem štúdií a príspevkov v zborníkoch a časopisoch monografie Priestorom spoločenskej prózy pre deti a mládež (1995) a Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 (2010), publikácie Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež (1998), V plynutí času. Bilančné reflexie nad literatúrou pre deti a mládež 1996 - 2002 (2003). Je spoluautorkou Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2005, 2. opravené a doplnené vyd. 2009).
S O. Sliackym vydala prácu Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež (1998), koncipovanú ako vysokoškolský učebný text a doplnenú staťou
Bádateľská reflexia literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945 - 2002.
Do vysokoškolskej učebnice Rukoväť literatúry (1998) spracovala kapitolu
Literatúra pre deti a mládež, pre metodické centrum v Prešove pripravila publikáciu Autor, text, generácia, región (2001). Kapitolu Vznik a premeny modernej literatúry pre deti a mládež spracovala do Dejín slovenskej literatúry III (2004, 2., prepr. vyd. 2006), kapitoly o vývine slovenskej detskej literatúry od počiatkov po súčasnosť do Dejín slovenskej literatúry I, II (Martin 2009) a kapitolu o modernej slovenskej detskej literatúre vrátane vybraných autorských hesiel do reprezentatívnej publikácie Slovenská detská kniha (2009). S B. Šimonovou zostavila textovú príručku Slovenská literatúra pre deti a mládež (1991), so S. Urbanovou textovú príručku Současná slovenská literatura pro děti a mládež (2006). 

Knihy pre deti a mládež, ktoré odporúča Zuzana Stanislavová, nájdete tu: Odporúča Zuzana Stanislavová

 

Profil osobnosti: Mgr. Markéta Andričíková, PhD., ktorá u nás v Detskom kníhkupectve Mrkvička odporúča knihy pre deti a mládež:

Pracuje ako odborná asistentka na Filozofickej Fakulte UPJŠ v Košiciach, na oddelení slovakistiky a literárnej vedy a na oddelení masmediálnych štúdií. Na Filozofickej Fakulte učí predmety: svetová literatúra, kapitoly zo svetovej literatúry, porovnávacia poetika, literatúra pre deti a mládež, kapitoly z dejín svetovej literatúry a kultúry. Vo vedeckom výskume sa venuje problematike svetovej literatúry, problematike tvorby a recepcie slovenskej a svetovej literatúry pre deti a mládež. Medzi jej najvýznamnejšie práce a publikácie patrí vedecká monografia: V znamení premeny (Interpretačné štúdie o autorskej rozprávke). Andričíková, M.: Levoča : Modrý Peter, 2013. 124 s., vysokoškolský učebný text Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. spoluautorstvo s Ľ.Liptákovou a kol.: Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011. Štúdie v zahraničných časopisoch a zborníkoch Iracionalita a žáner fantasy (Daniel Pastirčák: Čintet). Andričíková M.: In: Visnyk of the Lviv University. Issue 48. Ivan Franko National University of Lviv, 2009. s. 118 – 128.

Knihy pre deti a mládež, ktoré odporúča Markéta Adričíková, nájdete tu: Odporúča Markéta Andričíková

 

Profil osobnosti: Mgr. Timotea Vráblová, CSc., ktorá u nás v Detskom kníhkupectve Mrkvička odporúča knihy pre deti a mládež:

Pracuje ako vedúca Oddelenia dejín staršej slovenskej literatúry v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa staršej slovenskej  literatúre 17. – 18. storočia a detskej literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Pravidelne recenzuje detskú knižnú tvorbu. Venuje sa projektom na podporu čítania detí. Je autorkou viacerých vzdelávacích projektov: Cestou ku knihe realizovaný v detských HEVIkluboch, projekt Dávid  - projekt bilingválneho vyučovania, Čaj o piatej podľa rozprávky realizovaný v kaviarni Radnička. Lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody, ktorý sa uskutočňuje na rôznych miestach na Slovensku a v roku 2009 aj v Štrasburgu. V rokoch 2009 – 2010 spolupracovala so Slovenským rozhlasom pri tvorbe relácií Con amore (téma lásky v slovenskej poézii 17. – 18. storočia) a Malý školský rok (relácia zameraná na detskú literatúru a na budovanie zručností čítania s porozumením). Autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe príručiek Čítanie s porozumením vo vydavateľskom projekte Analfabeta Negramotná.
Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).

Knihy pre deti a mládež, ktoré odporúča Timotea Vráblová, nájdete tu: Odporúča Timotea Vráblová

 

Profil osobnosti: Daniel Hevier, ktorý u nás v Detskom kníhkupectve Mrkvička odporúča knihy pre deti a mládež:

Daniel Hevier, básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár a autor literatúry pre deti a mládež.
Daniela Heviera pozná každý priaznivec detských knižiek. Na tomto mieste uvádzame prehľad tvorby Daniela Heviera pre deti (je to výber z jeho diela, Daniel Hevier tvorí aj pre dospelých). 

Poézia pre deti a mládež:
1978 – Vtáci v tanci
1982 – Nevyplazuj jazyk na leva
1983 – Krajina Zázračno
1985 – Kráľ naháňa králika
1989 – Básnička ti pomôže
1989 – Futbal s papučou
1990 – Psí tridsiatok
1992 – Hovorníček
1994 – Fúzy od čokolády
1995 – Safari (vyšlo pod pseudonymom Leo Pard)
1997 – Heviho ABC
1997 – Konor, malý psík s veľkým menom
1999 – Aby bolo veselo
2000 – Päť prštekov na ruke (len spoluautor)
2001 – Heviho Diktátor
2003 – Nevyplazuj jazyk na leva (2. vydanie)
2005 – Päťka z nudy
2010 – Hovorníček (2. vydanie)
2010 – Mechúrik na cestách (leporelo)
2010 – Svrček huslista (leporelo)
2011 – Básnička ti pomôže (3. vydanie)
2011 – Vianočná pošta (veršovaný príbeh)
2014 – Veľké Bum a malé Bum
2015 – S deťmi sa dá dohodnúť
2015 – Škola po škole
2016 – Buvibásničky
2017 – Abecedárik

Próza pre deti a mládež:
1984 – Trinásť pochodujúcich čajníkov
1984 – Kam chodia na zimu zmrzlinári
1985 – Odlet papierových lastovičiek
1985 – Aprílový Hugo
1986 – Skladací dáždnik a dáždnikový skladateľ
1990 – Nám sa ešte stále nechce spať
1990 – Aladár a Baltazár na kolotoči
1995 – Naši ježkovia
1995 – Nám sa už zase nechce spať
1997 – Volajú ma HEVI
1999 – Strašidelník
2000 – Psík, ktorý chodí do práce
2001 – Krajina Agord
2005 – Päťka z nudy
2010 – Xaver s nohami do X
2013 – Nám sa ešte nechce spať
2014 – Svet zachránia rozprávky

Ocenenia Daniela Haviera:
Zápis na čestnú listinu IBBY za dielo Kam chodia na zimu zmrzlinári
Cena Zväzu slovenských spisovateľov za dielo Krajina Zázračno
Cena vydavateľstva Mladé letá za dielo Kam chodia na zimu zmrzlinári
1. miesto v čitateľskej ankete o Najpopulárnejšieho spisovateľa za rok 1996
1994: Trojruža – cena za celoživotné dielo pre deti
2010: Cena Samuela Zocha za rok 2009 za aktívnu prosociálnu činnosť
2010: Hlavná cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za román Kniha, ktorá sa stane
2012: Cena ministra kultúry SR za rok 2011 za básnickú zbierku Vianočná pošta a výrazné podnety a aktivity v oblasti rozvoja čítania detí a mládeže
2013: 1. cena v súťaži DRÁMA 2013 za text Smrť si vás pridala do svojich kruhov
2017: Krištáľové krídlo za rok 2016 v kategórii publicistika a literatúra za knihu Tajné dejiny bielej kaligrafie 

Knihy pre deti a mládež, ktoré odporúča Daniel Hevier, nájdete tu: Odporúča Daniel Hevier